Báo động chống trộm điện thoại

Báo động chống trộm điện thoại

 Có thể ngăn chặn điện thoại của bạn bị đánh cắp bởi bất kỳ kẻ trộm hoặc trộm. Chống trộm cắp cũng có thể được sử dụng để gây bất ngờ gia đình và bạn bè của bạn, những người muốn để làm gián điệp khi bạn không xung quanh điện thoại. Báo thức đã được kích hoạt khi điện thoại được di chuyển hoặc bộ sạc là bị ngắt kết nối.

Báo động chống trộm điện thoạiBáo động chống trộm điện thoại

Chống trộm cắp có thể được sử dụng để ngăn chặn trẻ em truy cập vào điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.

chống trộm điện thoạichống trộm điện thoại

Bảo vệ điện thoại trước khi nó bị mất hoặc bị đánh cắp.

Lưu ý: Ứng dụng Báo động chống trộm điện thoại  này không yêu cầu rằng nó hoàn toàn có thể tránh được hành vi trộm cắp. Đó là trách nhiệm của chủ sở hữu phải cẩn thận, nhưng bằng cách sử dụng ứng dụng này bạn có thể tránh bất hạnh. Cảm ơn bạn.