PHỤ KIỆN KHÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Phụ kiện khác của thiết bị chống trộm điện thoại trưng bày

Bao gồm như bộ Adapter chống trộm độc lập và chống trộm trung tâm cho điện thoại hoặc máy tính bảng

phụ kiện khác apdapter thiết bị chống trộm điện thoại

Remote điều khiển bộ trung tâm, độc lập cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Phụ kiện khác như Adapter

Cung cấp nguồn điện cho thiết bị chống trộm điện thoại hoặc máy tính bảng

Phụ kiện khác như remote kích hoạt và tắt thiết bị báo động trưng bày

Ngoài ra còn có kem dán 3M rất phổ biến nhưng cũng rất quan trọng