CHÂN ĐẾ BỘ TRUNG TÂM CHÂN ĐẾ BỘ TRUNG TÂM

CHÂN ĐẾ BỘ TRUNG TÂM CHO ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH BẢNG

Chân đế bộ trung tâm, chân đế trưng bày điện thoại, máy tính bảng tại cửa hàng điện thoại, siêu thị điện máy, đế trưng bày ipad, đế trưng bày đồng hồ thông minh

chân đế bộ trung tâm trưng bày máy tính bảng

Chân đế bộ trung tâm có rất nhiều loại

Chân đế trưng bày điện thoại, chân đế trưng bày máy tính bảng, ipad

Chân đế bộ trung tâm có nhiều kích thước khác nhau

Loại chân đế nhỏ cho điện thoại còn loại chân đế to cho máy tính bảng trưng bày, ngoài ra còn loại chân đế đặc dày cao cấp thường sử dụng trong các Apple store

 

 

Liên hệ