THIẾT BỊ CHỐNG TRỘM TAI NGHE TRƯNG BÀY

      Thiết bị chống trộm tai nghe gồm hai loại: Loại độc lập và Loại trung tâm

  1. Bộ chống trộm độc lập: sử dụng cho một sản phẩm duy nhất, hoạt động , báo động độc lập ngay tại chân đế giữ điện thoại trưng bày
  2. Bộ chống trộm trung tâm: sử dụng cho nhiều máy trên cùng một bàn, báo động qua cổng trung tâm. Tùy theo nhu cầu trưng bày của khách hàng trưng bày bao nhiêu máytrên một bàn ?. Chúng tôi có các cổng chống trộm trung tâm cho tai nghe: cổng 2,4,6,8.